Sözleşmeli memur olmanın kadrolu memur olmaktan bir çok farkı olduğunu biliyoruz. Gerek çalışma şartları gerek güvenceleri konusunda kadrolu memurlardan farklı haklara ve yetkinliklere sahip olan sözleşmeli memurlar, avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plancısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel gibi bir çok alanda belediyelerde sözleşmeli memur adı altında çalışmaktadırlar. Peki sözleşmeli memur olmak için hangi şartlara sahip olmak gerekir ?

Nasıl sözleşmeli memur olunur?

Sözleşmeli memur olmak için kuşkusuz ilk şart Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına sahip olmayanların sözleşmeli memur olmak gibi bir şansı bulunmamaktadır.

İstenilen iş pozisyonuna yerleşmek için merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 almak gerekir. Başvuranlar arasından en yüksek puan alanlardan başlanılarak sırayla yerleştirmelere başlanır.

 • Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,
 • Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
 • milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,
 • zimmete mal geçirme,
 • irtikap,
 • rüşvet alma,
 • hırsızlık yapma,
 • dolandırıcılık yapma,
 • sahtecilik,
 • güveni kötüye kullanma,
 • hileli iflas,
 • ihaleye fesat karıştırma,
 • edimin ifasına fesat karıştırma,
 • suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama
 • kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak
 • Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak
 • Sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş olmak, herhangi bir hastane yahut sağlık ocağından sağlam olunduğuna dair rapor alabilmek.

Hizmet göreceği alanda aranan özel şartlara sahip olmak, kimi zaman dil ve yaş kriterleri adaylar arasında belirleyici faktörleri oluşturabilmektedir.