Riskli yapı, bir doğal afet olduğunda içerisinde yaşayan insanların can güvenliğinin olmadığı yapılar olarak biliniyor. Riskli bir alan veya çevresinde olan bu yapıların yıkılarak tekrar inşa edilmesi gerekiyor. Can güvenliğiniz için çok önemli bir unsur olan riskli yapı tespiti ile evinizin oturulabilir veya oturulamaz olduğunu öğrenebilirsiniz. Peki evinizin riskli bir bölge içinde yer alıp almadığı, ekonomik ömrünü tamamlayıp tamamlamadığı nasıl tespit ediliyor ?

Riskli Yapı Tespiti Nasıl yapılır?

Öncelikle evinizin riskli bir yapı olup olmadığını öğrenmek için belgelerinizin ilmi ve teknik verilere dayandırılmasına ihtiyacınız var.

Riskli yapı tespiti kat malikleri tarafınca , belediyelerin, bakanlığın, il özel idarelerinin, büyükşehir belediyelerinin ve büyükşehir ilçe belediyelerinin lisanslandıracağı kurum ve kuruluşlara yaptırılır.

Riskli yapı tespiti için çoğunluğa ihtiyacınız yok. Kat maliklerinin birinin veya kanuni temsilcisinin müracaat etmesi yeterli.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu uyarınca, inşaat, jeoloji ve jeofizik mühendisleri odalarına büro tescilini yaptırmış kurum ve kuruluşlar lisanlı olarak herhangi bir alan ile sınırlı olmadan ülke genelinde riskli yapı tespiti yapar.

Müracaat için tapu belgesine ve kimlik belgesi fotokopisine gerekiyor. Gerekli belgelerin gerçeğe aykırı olması durumunda veya riskli yapı tespitinin gerçeğe aykırı olması durumunda bakanlık bu tespiti yapan lisanlı kurum ve kuruluşların lisansını iptal edebiliyor.

Süreç Nasıl İşliyor ?

Riskli yapı belirlemesine ait olan raporların bir örneği tespitten sonra en geç 7 gün içerisinde tespiti yapan lisanlı kurum ve kuruluş ile tespiti yapılan yapının bulunduğu ildeki müdürlüğe gönderiliyor.

Müdürlükte raporların esaslara göre düzenlenip düzenlenmediğine bakılıyor. Herhangi bir eksik veya yanlış bulunması durumunda raporlar tespiti yapan kurum veya kuruluşa iade ediliyor.

Yapılan incelemelerde herhangi bir yanlışlık veya eksiklik bulunmadığı takdirde , riskli olarak tespit edilen yapılar müdürlük tarafından en geç on gün içerisinde tapu kütüğünün beyanlar hanesinde belirtilmek üzere, ilgili tapu müdürlüğüne bildiriliyor.

Müdürlük tarafından veya riskli yapı tespitine karşı yapılan itirazları inceleyen teknik heyet, raporda tespit edilen yanlışlık veya eksiklikleri düzeltmesi için tespiti yapan lisanlı kurum veya kuruluşa

30 gün içinde düzeltmeleri yapıp, müdürlüğe sunmasını zorunlu kılıyor.