Yolu mahkemeden geçen herkes bilirkişilerle karşılaşmıştır. Çözülmesi bilimsel bilgilere veya özel bilgilere dayanan konularda onayına veya fikrine başvurulan kimse olarak tanımlanan bilirkişi, mahkemelerde hakimin bilemeyeceği özel, teknik veya bilimsel kuralları uzmanlığa dayalı görüşleri ile aktarmaktadırlar. Bilirkişilerin görüşlerinin değerlendirilmesini hakimler yapar ve bu görüşlerin hukuksal bağlayıcılığı yoktur. Bilirkişiler hakimlerce dinlenerek konu ile ilgili genel bilgi ile hakimin kafasındaki soru işaretlerini giderirler ve kararın verilmesine uzmanlıkları sayesinde destek olurlar. Tarafsız bir şekilde kişiler ile ilgilenmeden yalnızca konuyla alakalı fikir beyanında bulunan bilirkişi nasıl olunur.

Bilirkişi olmak için alanınızda uzman olduğunuzu belgelemeniz gerekmektedir. En az 3 yıldır işinizde uzman olduğunuzu kanıtladığınız takdir de marangoz da olsanız bilgisayar mühendisi de olsanız bilirkişi olabilirsiniz. Peki bilirkişi olmak için ne yapmak gerekir?

Bilirkişi Olmak İçin Ne Yapmak Gerekir?

Bilirkişi Başvuru Şartları:

  • Bilirkişi olmak için öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekir.
  • Bilirkişi olabilmeniz için 25 yaşından büyük olmanız gerekir.
  • Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık meslekî deneyime sahip olmanız ve bunu kanıtlamanız
  • gerekmektedir.
  • Affa uğramış da olsa devlete karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs gibi bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık suçlarından biriyle hükümlü bulunulmaması gerekmektedir.
  • Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından geçici olarak yasaklanmamış olmanız gerekmektedir.
  • Komisyonun bulunduğu il çevresinde oturması veya meslekî faaliyetini icra etmesi gerekmektedir.
  • Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmamanız da gerekmektedir.

Bilirkişi olma şartlarına uyuyorsanız, T.C. İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından her yıl ekim ayı içerisinde, bir sonraki yılın bilirkişi müracaatlarına ilişkin ilanları takip ederek, bilirkişi başvurunuzu yapabilirsiniz.

Eğer bilirkişi olmanız kabul edilirse, isminiz T.C. İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından listeye alınır ve daha sonra yemin töreni ile bilirkişi olarak başsavcıya adınızı okursunuz ve böylelikle bilirkişi olursunuz.