Herhangi bir arsanın birden fazla sahibi varsa bu arsalar hisseli arsa olarak adlandırılıyor. Bu yapıdaki arsaların sahiplerinden her birine hissedar denilmekte. Hissedarlar, bir araya gelip karar verirlerse tüm arsayı satabiliyorlar, bunun yanında tek bir hissedar kendi hissesini de satabilmekte. Hisseli arsalar, paydaş olan yani hissedar olanlardan birine satılabileceği gibi, hissedar olmayan herhangi birine de satılabilir.

Hisseli Arsanın Satışı

1. Hissedarlardan biri hissesini satmaya karar verdikten sonra öncelik diğer hissedarlarındır. Hissesini satmak isteyen hissedar kendiliğinden hissedarlardan birine hissesini satmak isterse bu durumda Şufa Hakkı söz konusu olmayacaktır.

2. Hissedar olmayan birine hissenin satılması durumunda, diğer hissedar olan kişilerden her biri satışı öğrendikleri andan itibaren 3 ay içerisinde hisseyi alan yeni kişiden ödediği rakamı geri ödeyerek satın alma hakkını elde ederler. Aynı zamanda 3 ay süreyi geçirdilerse bile her ne şartta olursa olsun 2 yıl boyunca dava açma hakkına sahiptirler. Dava açarak gene hisseyi alan yeni kişiye ödediği rakamı geri ödeyerek hisseyi alma hakkına sahip olurlar.

3. Hissedarlardan biri hissesini yahut hissedarların tümü hisseli arsayı satacaksa:

Alıcı olan kişiyle anlaşma yapılarak Tapu Sicil Müdürlüğü’ne gidilir.

Tapu Sicil Müdürlüğü’nce belirlenen evraklar orada öğrenilerek, temin edilir.

Evraklar temin edildikten sonra oradaki yetkililerden satış günü alınır.

İpuçları

İster hisse devri olsun, isterse arsanın tamamı tüm ortaklar tarafından satılıyor olsun 8 bin TL’nin üzerindeki ödemelerde ödemenin banka üzerinden yapılması T.C. Devleti tarafından zorunlu hale getirilmiştir. Bunun yanında iştira, şufa, vefa haklarıyla karşılaşılabileceğinden dolayı daha sonra bu satışların iptal edilmesi gibi durumlar yaşanabileceğinden gerçek değer kaç tl ise bu rakamın banka üzerinden ödenmesi oldukça önemlidir.

Rayiç değer üzerinden ödeme yapmak gerekirken, ödeme emlak vergisi değeri üzerinden yapılırsa:

Örnek vermek gerekirse; 400 binTL değeri olan bir arsayı 140 binTL emlak vergisi bedeli üzerinden satmış gibi gösterirsek ilerleyen süreçte iştira, şura, vefa hakkına sahip olan kişiler hissenin yeni sahibi olan kişiden 140 bin TL’ye almayı talep edecektir. Bu durumda hissenin yeni sahibi ciddi anlamda zarar etmiş olur. Bu noktaya çok çok dikkat edilmelidir!