Eğer çiftler normal üreme yolları ile bebek sahibi olamıyorlarsa yumurta donasyonu yapan kliniklere bağışlanmış yumurtalar sayesinde çocuk sahibi olabilirler. Kısır bir kadın bu yol ile hamile kalıp, doğum yapabilir. Günümüzde birçok kadın erken menopoza girme problemiyle karşı karşıya kalıyor. Yumurta donasyonu yöntemi, erken menopoza girmiş kadınlara, hamile kalması durumunda çocuğa geçecek kalıtsal bir hastalığa sahip olan kadınlara ve sahip olduğu yumurtaların düşük nitelikli olması sebebiyle çocuk sahibi olamayan kadınlara bir umut olabilir. Donörler tarafından bağışlanmış yumurtalar ile hamile kalan ve yaşı 40’ı geçen kadın sayısı seneler ilerledikçe artış göstermektedir.

Yumurta Donasyonu Nasıl Yapılır?

Bütün her şeyden önce yumurta donasyonu yapmak isteyen kişinin bu işlemi gerçekleştiren bir kliniğe başvurup çeşitli adımları izlemesi gerekmektedir.

Bu adımlar ilk olarak kliniğin koordinesinden sorumlu kişi ile ve uzman bir doktorla gerçekleştireceğiniz mülakattır.

Ardından yumurta donasyonu için uygun olup olmadığınızı anlamak için yapılacak olan testlere ve görüntüleme işlemlerine hazır olmalısınız. Yumurta donörü olabilmek için temiz bir tıbbi geçmişe sahip olmak gerekmektedir.

En önemli olan konulardan biriside donörün 21. Yüzyılın en yaygın cinsel hastalıklardan biri olan AIDS testinden negatif sonuç alabilmesidir. Sadece bu adımların hepsini başarı ile geçebilen donörler uygun çiftler ile eşleştirilirler.

Bunların yanı sıra donörlerin farkında olması gereken yasal koşullarda vardır. Örneğin, yumurta donasyonu ile çocuk sahibi olan aile çocuğun tüm haklarının sahibidir ve donör olan taraf çocuk üzerinde hiçbir hak talep edemez. Eğer donör yumurta bağışından herhangi bir maddi çıkar elde edecek ise bu donör ve alıcı aile arasında kontrat üzerinde hukuki bir zemine oturtulmalıdır.

Yumurta Donörü Seçimi

Birçok yumurta donasyonu anonim bir kimlikle yapılır fakat bir diğer taraftan bir çift, yumurta donörlerinin bağışladığı yumurtalar ile çocuk sahibi olmaya karar vermiş ise önceden görüntülenmiş donörlerden oluşan bir bilgi havuzundan yumurtasını kullanmak istedikleri donörü seçebilme şansına da sahiptirler. Bu durumda klinik donör ile iletişime geçer ve eğer donör bu işlem için uygun ise donöre gereken sağlık testleri uygulanır ve operasyona hazırlanır. Bazı aileler seçimlerini çok hızlı yaparken bazı aileler ise bu zor seçimi bir türlü yapamamaktadırlar. Ve unutulmaması gereken nokta şudur ki hala bir çok aile yumurta donasyonu işlemini yaptırabilmek için sıra beklemektedir.

Donör ve alıcı kadınların adet döngülerinin birbiri ile senkronize ilerlemesi için çeşitli medikal ilaçlar kullanılır. Bunlardan bir tanesi LUPRON’dur.

Aynı zamanda donör bu süreçte gonadotropin etkin maddesine sahip ilacı günlük olarak iğne ile vücuduna almak zorundadır.

Normal adet döngüsünde sadece bir adet yumurta olgunlaşır fakat gonadotropin sayesinde birden çok yumurta olgunluğa erişme şansını yakalayabilir.

Donör Kliniği Sürekli Ziyaret Etmelidir!

Bu süreçte donör başvurduğu kliniği sürekli ziyaret etmelidir. Klinik doktorları donörün vücuduna zerk edilen etkin maddelerin istenilen amaca hizmet ettiğini garanti altına almak zorundadır. Doktorlar bu süreçte çeşitli kan testleriyle ve görüntüleme işlemleriyle kontrol altında tutmalılardır.

Endometriyum bir diğer adıyla rahim içi zarı her adet döneminde kadın vücudunun doğal döngüsüyle vücuttan atılır. Donörün yumurtasını kullanacak olan alıcı için en önemli konulardan biri endometriyum kalınlığıdır. Yumurta donasyonunun sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için en az 7mm kalınlığında bir endometriyum tabakasına ihtiyaç vardır. Klinik ,donörü sağlıklı bir yumurta gelişimi için kontrol altında tutarken alıcıyı da östrojen ve progesteron tedavisine alarak endometriyum gelişimini tetiklemeye çalışır.

Ultrason görüntülemeleri sonucunda, donörün vereceği yumurtanın gerekli gelişim düzeyini tamamlaması gözlemlenirse yumurta donörden alınır. İşlem donör uyutularak yapılır ve kısa sürede tamamlanır. Ertesi gün donör kendini dinlendirmeli ve küçük bir operasyon geçirmiş de olsa vücudunu eski düzenine kavuşturmaya çalışmalıdır.

Donörden alınan yumurta erkek partnerin spermi ile döllendirilir. Genel olarak donörden yumurtanın alınmasından itibaren 3 gün içerisinde sperm ile döllendirilmiş yumurta kadının uterusuna yerleştirilir.

Bütün işlemler tamamlandıktan sonra, donör düzenli bir şekilde kliniği ziyaret edip gerekli kontrolleri yaptırmalıdır. Donörün eski sağlığına kavuşması bu sürecin önemli parçalarından bir tanesidir. Büyük çoğunlukla donör yumurta donasyonu işleminden sonra herhangi bir sorunla karşılaşmadan bu dönemi atlatır. Alıcı tarafa ise embriyo transferinden iki hafta sonra hamilelik testi uygulanır.