Malınız mülkünüz var ise onların size ait olduğunu söylemeniz hiç bir şey ifade etmez. Tapulu olmayan taşınmazlar ve taşınabilir her mal hukuk ortamında size ait kabul edilir. Tapu tescili ise bir taşınmazın bir kişiye ait olduğunu göstermek ve başkalarının saldırısına ya da ele geçirmesine karşı korumak için, tapu, tutu vb. belgelerle araçların devletçe tutulan bir kütüğe yazılmasıdır. Bu kayıt sayesinde taşınmaz size ait olacaktır. Peki tapu tecili nasıl yapılır?

Tapu tescili nasıl yapılır? Tapu kadastro ve parsel sorgulama.

Tapu Tescili Nasıl Yapılır?

Tapu tescili yaptırmak istediğinizde ilk olarak gayrimenkulün bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesine bir dilekçe vermeniz gerekir. Böylelikle tapu tescili davası açmış olursunuz.

Davada taraf şahitleri dinlenir, davaya konu olan tapunun olduğu yerde keşif yapılır, tapunun tapu kayıt sebepleri araştırılır ve sonuca bu yol izlenerek varılır.

Tapu sicilindeki kayıtların tescili bir diğer ifadeyle terkini ya da değiştirilmesi, bu tescilinden hak kazanmış olan kişilerin yazılı isteğiyle olur. Hak sahiplerinin sicili imzalamaları da bu isteğin yerine geçer yazılı olarak yapılan tapuya tescil isteği, memur ya da taşınmazın sahibi tarafından düzenlenebilir.

Yazılı istem üzerinde tarih ve imzanın da bulunması gerekir. Eğer tescilin terkini ya da tescili söz konusu ise tapu tescil davası açılabilir. Davacının konuya tamamen hâkim olması davanın işleyişini rahatlatacağı gibi süresini de kısaltır.

Tapu tescilde iptaliyle işlenmişse o zaman taşınmazın bulunduğu yere göre, Köy Muhtarlığına, Belediye Başkanlığına yönlendirilmesi ile tapu iptali davası açılabilir.

Tapu tescili tekrardan düzenlenebilir. Tapuda bir yanlışlık varsa, tapu kanuna uygun değilse ve usulsüz düzenlenmiş ise tapu tesciline itiraz edilerek yeniden düzenlenmesi istenir. Tapu sicilindeki tescilin düzeltilmesi için Asliye Hukuk Mahkemesine dava açılabilir. Mahkeme bu davayı tapu tescilinde kimin adı yazıyorsa ona yönlendirir.

Tapu sicilindeki kayıtların tescili diğer ifade ile değiştirilmesi, bu tescilinden hak kazanmış olan kişiler yazılı bir istek göndermiş ise mümkündür. Hak sahiplerinin sicili imzalamaları da bu isteğin yerine geçmektedir yazılı olarak yapılmış olan tapuya tescil isteği, memur yahut taşınmazın sahibi tarafından da düzenlenebilir.

Yazılı istemin üstünde muhakkak tarih ve imzanın da bulunması gerekmektedir. Tapu tescili tekrardan düzenlenebilir bir işlemdir. Eğer davacı konuya hakimse davanın süresi kısalabilmektedir ve benzer zamanda davanın işleyişi rahatlamaktadır.