**SMMM sözcüğünün açılımı “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir dir. 3568 sayılı Serbest Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik kanunu ile düzenlenen muhasebecilik mesleği olarak düşünülmelidir. Muhasebecilik mesleği tanımı gereğince tüm işletmelerin para ile yürüyen mali işlemlerini kayıt eden, sınıflandıran, özetleyen, bu sonuçlardan rapor çıkartan ve çıkan rapor ve sonuçları yorumlayan, gerektiğinde analiz edebilen, işletme sahibi ile işletmenin geleceğine yön verecek hamleleri yürüten kişilere muhasebeci denir. Bu çok değerli mesleğe sahip olabilmek için gerekli eğitimlerin ve stajların tamamlanması sonucunda muhasebecilik sıfatı hak edilir.

Adım Adım SMMM Staj Başlatma Süreçleri

1. SMMM stajını hak ettiğinizden emin olun. SMMM stajına başvurabilmeniz için bir lisans programından mezun olmanız gerekmektedir. Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olduğunuzda başvurabileceğiniz gibi, farklı fakültelerden mezun olsanız da örneğin; gıda mühendisliği, avukatlık vb. SMMM adayı sayılırsınız.

**2.SMMM stajı adaylarının sahip olması gerekenleri özenle hazırlayın. **Adaylara gönderilen sınava çağrı, SMS ve yazıları adayların staja başlama tarihi baz alınarak gönderilmiştir. Staj süreniz askerlik, doğum, ara verme vb. sebeplerle süre bakımından uzuyorsa sınava katılma hakkınızı kaybedersiniz. Staj sürenizin tamamlanmasını takiben belirtilen tarihlerde SMMM odasına bilgilendirme yapmalısınız

 • Muhtemel sınava katılabilecek tüm adaylarımızın staj dosyaları incelenmiş ve eksikleri belirlenmiştir. Buna göre; SMMM Mesleki Yeterlik sınavlarına katılabilmeniz için, staja başladıktan sonra getirmeniz gereken bütün evraklarınızın aşağıda anlatıldığı şekilde tamamlanmış olması gerekmektedir.

3. SMMM staj gerekli evraklar ve başvuru tarihlerinin planlanmasını iyi koordine edin.

Sınav Başvuru Tarihleri:

 • SMMM 1.GRUP Staj Başlatma Sınavı 2018 : Staj aranız varsa ve süreniz yeterli değilse sınava başvuru yapamazsınız. 15 Ocak – 16 Şubat 2018 tarihlerinde SMMM’ye müracaatla gerçekleştirilir.
 • SMMM 2.GRUP Staj Başlatma Sınavı 2018:14 Mayıs – 13 Haziran 2018 tarihleri arasında SMMM’ye müracaatla gerçekleştirilir.
 • SMMM 3.GRUP Staj Başlatma Sınavı 2018: 10 Eylül – 5 Kasım 2018 tarihleri arasında SMMM’ye müracaatla gerçekleştirilir.

Tüm adayların SMMM staj başvuru için getirmesi gereken evraklar;

 • Sınav başvurusu için Sınav dosyası almanız gerekmekte olup, 50 TL karşılığında temin edilecektir. Dosyanızı doldurulduktan sonra aşağıda belirtilen banka hesaplarına sınav bedeli yatırılır. Sınav dekontu ve hazırlamanız gereken evraklarınızla birlikte sınav başvuru tarihleri içinde işlemlerinizi tamamlamalısınız.
 • Yeni tarihli Resmi Kurum adına alınmış adli sicil belgesi (sabıka kaydı olanların mahkeme karar fotokopisini eklemesi gerekmektedir ) ve Yeni çekilmiş 3 adet fotoğraf (E-devlet üzerinden alınan adli sicil belgesi kabul edilmektedir.)
 • Sosyal Sigortalar Kurumundan (SGK) alınmış gün dökümü (internet çıktısı kabul edilmemektedir).
 • Uzaktan Sürekli Eğitim sertifikasını getirmeyenlerin sınav başvurusu yapması mümkün değildir. Başvuru sırasında teslim edilmesi zorunludur.
 • Vergi dairesinden, mükellefiyetiniz olup olmadığına dair yazı alınacaktır. Mükellefiyetiniz varsa, başlangıç ve bitiş tarihlerinin ilgili yazıda mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.(Vergi dairesi yazısı bizzat vergi dairesinden alınacaktır.)
 • BAĞ-KUR’dan kaydınız olmadığına dair yazı gelecektir. (internet çıktısı kabul edilmemektedir.)
 • Emekli Sandığı’ndan kaydınız olmadığına dair yazı. (internet çıktısı kabul edilmemektedir.)
 • Erkek stajyerler için askerlik durum belgesi veya askerliğini yapanlardan terhis belgesi.
 • SGK aylık bildirgelerinizin bir kısmı başvuru esnasında çıkmamış olacağından konuyla ilgili Taahhütname doldurulacaktır.
 • Sınavlara bitirmiş oldukları kurstan dolayı erken katılacak adayların, kurs sertifikalarını sunmaları gerekmektedir. Normal sürecinde sınav başvurusu yapacak adayların, katılmış oldukları kurslar varsa bu kurslara ait sertifikalarını getirmelerine gerek yoktur.

3. SMMM staj başlatma sınavına girilmesi: SMMM Staj başlatmasınavı Anadolu Üniversitesi tarafından yapılmaktadır. Teste dayalı bir sınav olup 100 üzerinden 60 puan alt sınırında, 60 puan ve üzerinde puan alan her katılımcı, SMMM stajını hak eder. Ayrıca bakıınız, staj başvurusu emaili nasıl yazılmalıdır?