Ülkemiz kanunları ile yapılan düzenlemelerle gerek mülk sahibine gerekse de kiracıya bazı haklar tanınır. Hukuk dilinde kira kontratı olarak kabul edilen anlaşma, tarafların karşılıklı istekleri ve sorumlulukları temeline dayanarak şekillendirilir. Yaşanması muhtemel sorunlarda hukuki bir dayanak haline dönüşen kira kontratı noter huzurunda evin kiralama işlemi gerçekleşmeden önce yazılı bir ifade halinde bildirilir. Dikkat edilerek hazırlanan ve taraflar açısından önem ifa eden kira kontratının önemi ve hazırlanışına bir göz atın.

Kira Kontratı Nasıl Yapılır?

Kira ilişkisinin başlayabilmesi için tarafların sözlü anlaşması ilk adımda yeterli olmakla beraber ileriki aşamada kolaylıkla kırtasiyeden alıp noter huzurunda imzalanabilen kira kontratları yasal süreci başlatır.

Kira kontrat aşamasında kiracının öncelikli olarak yapması gereken evin gerçekten şahsa ait olup olmadığını gösteren tapuyu incelemek olmalıdır. Eğer şahıs vekâleten orada bulunuyorsa o halde yanında vekâletname bulundurması gerekir.

Kira Kontratında Olması Gereken Maddeler Nelerdir?

Kira sözleşmesinde demirbaşların ve yerin durumu ile kiralananın türü ve ne için kullanılacağı şartlarının da belirtilmesi gerekir.

Kira kontratında bahsi geçmesi gereken hükümler:

 • Kiracı ev mülk sahibinden izin almadan mülkü bir başkasına kiraya veremeyeceği,
 • Oturum için alınan bir ev ofis gibi farklı fonksiyonlarda kullanılamayacağı,
 • Elektrik, su ve doğalgaza bağlı borcun kimin tarafından ödeneceği,
 • Apartman aidatı ile belediye bakım ücretlerinin kimin tarafından ödeneceği,
 • Kiralanan mülkün demirbaşları, dairenin bakımlı ve boyalı olup olmadığı, elektrikli ve elektronik aletlerin çalışır durumda olup olmadığı,
 • Kiralanan mülkte kiracının bakım ve tadilat yaptırma hakkının olup olmadığı,
 • Kiralanan mülkte meydana gelen ve kiracının yaşamını zorlaştıran durumlarda tadilat masrafını hangi tarafın karşılayacağı,
 • Kiracı kontrat bitiminde yenilemeyi düşünürse ne kadar zaman önceden isteğini belirtmesi gerektiği,
 • Kira bedeli, ödeme periyodu ve tarihlerinin belirtilmesi,
 • Sözleşme bitiminde iptale gidilmediği sürece kiradaki artış miktarının ne oranda hesaplanacağı,
 • Kiracının mülkün bulunduğu adresi ikametgâhı olarak kabul edeceği ve tebligatları bu adresten alacağı,
 • Kiralanan mülkte kiracının bulunduğu süreçte meydana gelen tüm hasarların kendisi tarafından karşılanacağı maddeleri yer alır.

Karşılıklı tartışma ve karar varma sürecinden sonra yine noter huzurunda eğer üçüncü bir kişi vekalet ile katılmayacaksa imzalar atılır ve kiracı mülk sahibi ilişkisi hukuken başlamış olur.