Kasko sigortası ile sigorta yapan firma yahut kişi, sigortalının poliçede belirtilmiş olan ve karayolunda kullanma yönünden sıkıntısı bulunmayan motorlu/motorsuz kara araçlarının, iş makinelerinin, traktörlerin, römorkların, tarım makinelerinin karıştığı kazalarda oluşabilecek maddi hasarları teminat altına almış olur.

Poliçede belirtildiği üzere aracın üzerinde fabrika çıkışı olarak var olan her türlü iletişim, görüntü ve ses cihazları ile poliçede belirtilmiş olması kaidesiyle aracın üzerinde fabrika üretiminin dışında yer alan aksesuarlarda sigorta kapsamına dahil edilir.

Kasko Sigortası Genel Şartları

  • Kasko sigortası yapılmış olan aracın veya bu araca ait olan parçaların herhangi bir kişi tarafından çalınmaya yeltenilmesi yahut çalınması
  • Kasko sigortası yapılmış aracın herhangi bir dış etkenle yanması
  • Kötü niyet besleyen 3. kişiler tarafından yapılan hareketler ile birlikte fiili ehliyete sahip olmayan bireylerin araç üzerinde bir zarara yol açması
  • Kasko yapılmış motorlu/motorsuz herhangi bir aracın kara yolu veya demir yolu sınırları içerisinde herhangi bir araçla çarpışması
  • Kasko yapılmış duran veya hareket eden araç sahibi sigortalı kişinin gerek hareket halinde olan gerekse duran bir araç ile çarpışması

Bu 5 madde kasko için ana teminat maddelerini oluşturmaktadır. Bununla birlikte 1 Nisan tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olan “Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları”na göre ek sözleşmeyle teminat altına alınacak durumlarda “ek teminatlar” da kaskoya dahil edilebilir. Bu ek teminatlar daha geniş bir kapsama sahiptir. Örnek vermek gerekirse; Türkiye sınırları dışında meydana gelmiş zararlar, su baskını yahut sel gibi durumlardan dolayı meydana gelen zararlar, aracın içerisinde sigara veya benzer maddeler sebebiyle meydana gelen yangın haricinde ortaya çıkan zararlar, aracın bakımsızlığından ortaya çıkan zararlar, paslanmasından dolayı ortaya çıkan zararlar vb. konular ek teminat kapsamında değerlendirilip ekstra maliyetle kasko yaptırılabilir.