İş yerleri de tıpkı evler gibi karşılıklı yapılan sözleşmelerle kiralık veya satılık olarak değerlendirilebilir. Fakat yapılan sözleşmeler gerektirdiği bazı değişikliklerle birbirlerinden farklılık gösterecektir. İş yeri kiralama sözleşmesi, mülk sahibinin malının kullanımını veya kullanımı ile beraber aynı zamanda ondan yararlanmasını da kiracıya bırakan sözleşme olarak değerlendirilir. Burada söz konusu olan sözleşme karşılıklı tarafların bulunduğu noter huzurunda yapılabildiği gibi bir şahit huzurunda da yapılabilir. Peki, bir iş yerini belirli süreyle sahiplendiren kira sözleşmesi nasıl yapılır? Sözleşmede hangi unsurlar göz önünde bulundurulur ve ek olarak neler beklenir? Sorularının cevabına ulaşmak için aşağıya bir göz atın.

İş Yeri Nasıl Kiralanır?

İşyeri kiralama aşamasında sözleşmede kiracı ve mülk sahibinin bilgilerine ve kiralama aşamasının esaslarına yer verilir:

  • Genel Sözleşme Kurallarında Belirtilen Hususlar
  • Kiracının mülkü özenle kullanacağı,
  • Kiracının mülkü, mülk sahibinin haberi olmaksızın bir başkasına kiralayamayacağı,
  • Kiracının mülk sahibinin izni olmadan mülkte herhangi bir değişiklik yapamayacağı,
  • Kiracının sahibi olduğu sürede doğacak hasarı karşılamaktan sorumlu olduğu,
  • Kiracının kat malikleri kurulu uyarınca mülkte yapılması gereken değişikliklere izin vermek durumunda olduğu,
  • Mülkiyet hakkından doğan vergilerin mülk sahibine, kullanımdan doğan vergilerin kiracıya ait olduğu,
  • Kiralanan mülkün sözleşmesinin sona ermesine kiracıların yeni kiracı adaylarının mülkü gezmesine izin vermek durumunda olduğu,
  • Mülkün tahliye edilmesi durumunda ortaya çıkan zararlardan kiracının sorumlu olduğu,
  • Kiracının sözleşmenin sona ermesi durumunda önceden kendisine teslim edilen demirbaşlar ile sorunsuz teslim etmesi gerektiği, aksi takdirde hasarı karşılamak durumunda olduğu.

Kiracı adayı, mülk sahibi ve kefilin imzaları ile noter huzurunda tamamlanan sözleşme işleminin ardından kiracı süreli olarak mülkün sahibi konumunda olur.

İş yeri kiralamada sözleşmeden sonra dikkat edilmesi gereken ikinci bir nokta ise kira stopajı olacaktır. Vergi tevkifatı olarak da bilinen stopaj, gerçek veya tüzel kişilere ait malların işyeri açma amaçlı kiraya verilmesinde brüt kira üzerinden kesintiye tabi tutulup vergi dairesine ödenen miktardır. İlgili kanunda belirtilen yasaya göre mülk sahibi gelir vergisi için %20 oranında kesinti yapmalıdır. Kiracı için mühim olan stopaj bedeli ödenmediği takdirde mülk tahliye edilmek durumunda kalınır. Bu yüzden sözleşmede ödenecek kiranın brüt olup olmadığının da belirtilmesine dikkat edilmelidir.