Aile danışmanlığı, aileyi oluşturan bireylerin bir araya gelmesi ve paylaştıkları sorunları birlikte çözmeye çalışmaları üzerine kurulur ve bu doğrultuda aile yasası çerçevesinde gerçekleştirilen psikolojik danışmanlık hizmetine denir. Aile danışmanlığının amacı, ailenin yaşadığı sorunların çözümünün yanı sıra aile bireylerinin birbirlerini daha iyi anlamalarını, belirgin ve esnek sınırlar çizebilmelerini sağlamayı kolaylaştıracak yeni beceriler kazandırmaktır.Aile üyelerinden herhangi birinin yaşadığı sorunun etkisi tüm aileyi kapsar ve çözüm sürecinde ailenin tümü belirleyici bir rol taşır. İlişkiler açısından sorunları olan insanların, evlilik, ayrılık ve boşanma sırasında, çocuklarla ve aile ile ilgili kişisel veya kişiler arasındaki sorunların üstesinden daha rahat bir şekilde gelmelerine yardımcı olur.

Aile Danışmanı Olmak

 1. Aile danışmanı olmak için alınması gereken eğitim;
 • sosyal hizmet,
 • psikoloji,
 • sosyoloji,
 • psikolojik danışmanlık ve rehberlik,
 • tıp,
 • hemşirelik ve çocuk gelişimi

alanlarından birinde en az dört yıllık lisans programlarından mezun olanlar, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu veya üniversitelerden biri tarafından uygun görülen en az üç yüz saati teorik ve en az otuz saati süpervizyon eşliğinde olmak üzere yüz elli saati uygulamalı toplam dört yüz elli saatlik aile danışmanlığı alanında bir eğitim programını başarıyla tamamladıktan sonra sertifika alanlar, aile danışmanı unvanı alabilir.

 1. Bu lisans programlarını tamamladıktan sonra aile danışmanlığı alanında yüksek lisans veya doktora eğitimini tamamlamış olanlar aile danışmanı sayılır ve ayrıca bunlardan merkezlerde çalışmak için sertifika istenmez.

Yükseköğretim kurumları dışında aile danışmanlığı eğitimi sertifika programı açmak isteyen kurum ve kuruluşlar Milli Eğitim Bakanlığından izin alırlar.

 1. Yükseköğretim kurumları dışında aile danışmanlığı sertifika programı eğitimini yürütecek kurum ve kuruluşlarda görev alacak eğiticilerde ulusal ve uluslararası standartta sertifikaya sahip ve aile danışmanlığı konusunda en az beş yıl çalışmış olmak ya da aile danışmanlığı alanında yüksek lisans veya doktora programlarında eğiticilik yapmış olma şartı aranır.

Aile Danışmanlığı Sertifikası Eğitim İçeriği (450 Saat)

 • 300 Saatlik Teorik Uzaktan Eğitim
 • 120 Saatlik Uygulamalı Eğitim
 • 30 Saatlik Süpervizyon Eğitim

300 Saatlik Teorik Uzaktan Eğitim İçeriği

 • Çocuk Hukuku ve Aile Hukuku
 • Ailede Ruh Sağlığı
 • Ailede Cinsel Sağlık ve Eğitim
 • Aile Kuramları
 • Aile Araştırması
 • Aile İstatistiği
 • Küreselleşme ve Aile Sorunları

Uzaktan Eğitim Dersleri toplam 13 hafta sürecektir.

120 Saatlik Uygulamalı Eğitim

 • Ailede Krize Müdahale
 • Özürlü Bireyi Olan Aileyle Çalışma
 • Birey ve Aileyle Görüşme Teknikleri
 • Çift Terapisi

Teorik ve uygulamalı eğitimler sonrası verilecek 30 saatlik süpervizyon eğitimi sayesinde; öğrenilen bilgiler pekiştirilip, geliştirilecektir. Programa katılan öğrencilerin uygulama becerileri arttırılacak, vaka sunumlarıyla farklı görüşler ortaya konulacaktır.